Γιατί είναι απαραίτητα τα όρια και οι κανόνες στο οικογενειακό σύστημα;

H οικογένεια είναι ένα σύστημα. Όπως όλα τα συστήματα για την εύρυθμη λειτουργία του είναι απαραίτητη η θέσπιση κανόνων.

Η οριοθέτηση είναι ένα σημαντικό κομμάτι της διαπαιδαγώγησης των παιδιών και του γονεϊκού ρόλου. Είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία για την ανάπτυξη του παιδιού, η οποία ξεκινάει τα πρώτα έτη της ανάπτυξης του ατόμου του ατόμου και συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής.

Οι στόχοι της τοποθέτησης και της τήρησης ορίων και κανόνων είναι το άτομο να μπορέσει να αποκτήσει συγκεκριμένες δεξιότητες και να εξελιχθεί τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο:
Σε ατομικό επίπεδο:

Προστατεύουν
Τα όρια προστατεύουν, ωστόσο χρειάζεται προσοχή γιατί τα υπερβολικά, αυστηρά και υπερπροστατευτικά όρια περιορίζουν την λήψη πρωτοβουλίας και την απόκτηση εμπειριών. Με τον τρόπο αυτό τα παιδιά γίνονται άβουλοι έφηβοι και μετέπειτα ενήλικες, με μειωμένη κριτική ικανότητα που δυσκολεύονται να πάρουν σωστές αποφάσεις και να ανταπεξέλθουν σε καινούριες και πρωτόγνωρες καταστάσεις.

Δημιουργούν αίσθημα ασφάλειας
Τα μη ξεκάθαρα διατυπωμένα όρια, η ασυνέπεια στην τήρησή τους και τα διπλά μηνύματα δημιουργούν στα παιδιά ανασφάλεια που εμποδίζει την υγιή ανάπτυξή τους. Τα παιδιά δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται και μέχρι που μπορούν να φτάσουν, μέχρι τη στιγμή που τους το διδάσκει κάποιος ενήλικας, συνήθως οι γονείς τους. Τα όρια και οι κανόνες δημιουργούν στα παιδιά μια ασφαλή βάση, καθοριστικής σημασίας για τη μετέπειτα ανάπτυξή τους.

Δίνουν στα παιδιά την ικανότητα να δοκιμάζουν, να εξερευνούν, να καταφέρνουν, να αποδοκιμάζονται (ανοχή στη ματαίωση) και να ξαναπροσπαθούν
Τα όρια πρέπει να διατυπώνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε το παιδί να γνωρίζει μέχρι που μπορεί να φτάσει και με τόση αυστηρότητα, ώστε να του επιτρέψει, να δοκιμάσει (την παραβίαση τους) και να δει σε ποιες περιπτώσεις οφείλουν να σταματήσουν και που μπορεί να προχωρήσουν.

Διδάσκουν τις βασικές αρχές των κοινωνικών σχέσεων
Τα όρια και η τήρησή τους βασίζονται στην αρχή του αμοιβαίου σεβασμού. Τόσο ο γονιός που διατυπώνει τα όρια οφείλει να σέβεται και να λαμβάνει υπόψη τα μοναδικά χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες του παιδιού, όσο και το παιδί να λειτουργεί με σεβασμό προς τους κανόνες και τια αξίες του οικογενειακού περιβάλλοντος. Επίσης, η τήρηση ορίων συνδέεται με την ανάπτυξης της ηθικής στο παιδί.

Σε ομαδικό επίπεδο (σε επίπεδο οικογένειας και σε επίπεδο σχολείου):

 Μαθαίνουν στα παιδιά της οικογενειακές παραδόσεις και αξίες
 Διδάσκουν στα παιδιά το πρόγραμμα και τις συνήθειες της κάθε οικογένειας
 Προωθούν τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των μελών

Αλεξίου Βανέσσα,
Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *