Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία

Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία

Vanessa Alexiou Βανεσσα Αλεξίου Ψυχολόγος Πειραιάς
«Αυτό που σκέφτεσαι και κάνεις, επηρεάζει τον τρόπο που σκέφτεσαι». Αυτή είναι μια από τις βασικές αρχές της Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Ψυχοθεραπείας.

Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία αποτελεί ένα δομημένο, επιστημονικά θεμελιωμένο και τεκμηριωμένο μοντέλο παρέμβασης. Η βασική αρχή στην οποία στηρίζεται είναι ότι η σκέψη επιδρά σημαντικά στο συναίσθημα και τη συμπεριφορά. Συνεπώς, η τροποποίηση αρνητικών συναισθημάτων και συμπεριφορών μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της κατανόησης, του εντοπισμού και της αλλαγής των δυσλειτουργικών σκέψεων του ατόμου.

Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία επικεντρώνεται στο παρόν. Αυτό σημαίνει ότι δουλεύει με σκέψεις και συναισθήματα του εδώ και τώρα. Ο γνωσιακός συμπεριφοριστικός θεραπευτής προσπαθεί να καταλάβει μια κατάσταση εξετάζοντας διαφορετικά κομμάτια: τις σκέψεις, τη συμπεριφορά, τις σωματικές αντιδράσεις και τα συναισθήματα.

Μερικές φορές, οι άνθρωποι άθελα τους παγιδεύονται σε φαύλους κύκλους: τα πράγματα και οι δράσεις που αναλαμβάνουν για να λύσουν ένα πρόβλημα το διατηρούν ακούσια. Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία είναι σε θέση να βρει τι μας παγιδεύει και να κάνει αλλαγές στον τρόπο σκέψης και δράσης μας με σκοπό να βελτιώσει τον τρόπο που αισθανόμαστε.

Προκειμένου να επιτευχθεί η παραπάνω αλλαγή είναι αναγκαία η συνεργασία θεραπευτή και θεραπευόμενου. Η Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία είναι ένα συνεργατικό μοντέλο που χρησιμοποιεί έναν συγκερασμό γνωσιακών και συμπεριφοριστικών τεχνικών. Εστιάζει στο παρόν και είναι βραχείας διάρκειας.

Η υψηλή αποτελεσματικότητα της Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Ψυχοθεραπείας είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη σε διεθνές επίπεδο για πλήθος διαταραχών μεταξύ των οποίων αγχώδεις διαταραχές, φοβίες, κατάθλιψη, διατροφικές διαταραχές, προβλήματα συμπεριφοράς.

Γιατί να επιλέξω τη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μου;
• Γιατί είναι αποτελεσματική για πλήθος διαταραχών
• Γιατί είναι βραχείας διάρκεια
• Γιατί Η βραχεία διάρκεια της θεραπείας συνεπάγεται μικρότερο κόστος
• Γιατί είναι συνεργατική μέθοδος, οι στόχοι τίθενται σε συνεργασία με τον θεραπευόμενο
• Γιατί γίνεται έλεγχος της αποτελεσματικότητας ανά συνεδρία και τα αποτελέσματα είναι μετρήσιμα