Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Vanessa Alexiou Βανεσσα Αλεξίου Ψυχολόγος Πειραιάς
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Η ψυχολογική υποστήριξη και η ψυχοθεραπεία είναι η αναγκαία θεραπεία για πλήθος προβλημάτων και διαταραχών.

Μεταξύ αυτών απαντώνται οι διαταραχές άγχους, η κατάθλιψη και οι διαταραχές διάθεσης, οι φοβίες, η χαμηλή αυτοπεποίθηση, οι σεξουαλικές δυσλειτουργίες, οι δυσκολίες στη διεκδικητική συμπεριφορά, οι μειωμένες κοινωνικές δεξιότητες, η διαχείριση απώλειας ή χωρισμού.

Θεραπευτής και θεραπευόμενος αναγνωρίζουν μαζί τα συμπτώματα, αναλύουν την κατάσταση και τις διαστάσεις της και αναζητούν τις πιθανές αιτίες.

Στόχος είναι η εξάλειψη των συμπτωμάτων του θεραπευόμενου, η αντιμετώπιση των δυσκολιών και η βελτίωση της λειτουργικότητάς σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Vanessa Alexiou Βανεσσα Αλεξίου Ψυχολόγος Πειραιάς
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Ο καθένας από μας κάποια στιγμή της ζωής του αισθάνεται ότι χρειάζεται καθοδήγηση. Αυτό μπορεί να αφορά ένα προσωπικό, οικογενειακό η επαγγελματικό ζήτημα.

Ο ψυχολόγος μαζί με τον θεραπευόμενο σε ένα περιβάλλον ασφάλειας και με πλήρη εχεμύθεια, συζητούν τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τον ενδιαφερόμενο, διερευνούν όλους τους παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτά και διαπιστώνονται οι εσωτερικές κι εξωτερικές δυσκολίες, καθώς και οι δυνατότητες που υπάρχουν.

Στη συνέχεια συζητούνται τρόποι δράσης και επίλυσης των ζητημάτων, ενισχύεται η καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων εφοδίων προς όφελος του ενδιαφερομένου και ενθαρρύνεται η εμπιστοσύνη στις ικανότητες του εαυτού του.

Απώτερος στόχος είναι η προαγωγή της ψυχικής υγείας, η ανάπτυξη ικανοτήτων του και η βελτίωση της λειτουργικότητας σε όλα τα επίπεδα.

Vanessa Alexiou Βανεσσα Αλεξίου Ψυχολόγος Πειραιάς
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ
Η συμβουλευτική γονέων είναι η συνεργασία των γονέων με τον ψυχολόγο με σκοπό να βοηθήσουν στην αναγνώριση των δυσκολιών του παιδιού τους έτσι ώστε να βελτιωθεί η ψυχοσυναισθηματική κατάσταση του παιδιού και κατά συνέπεια η συμπεριφορά του.

Τα παιδιά συνήθως δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα προβλήματα μόνα τους. Σε κάποιες περιπτώσεις, χρειάζεται μία εξατομικευμένη θεραπεία του ίδιου του παιδιού, με παράλληλη βοήθεια προς τους γονείς. Σε ηπιότερες περιπτώσεις, είναι πιθανό να αρκεί η συμβουλευτική γονιών για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Ο θεραπευτής, όντας έξω από την οικογένεια, προσφέρει συχνά μία άλλη ερμηνεία από αυτήν προς την οποία σκέφτονται οι γονείς. Αυτή η νέα «ματιά» μπορεί να ανοίξει εναλλακτικούς δρόμους θεώρησης και αντιμετώπισης του παιδιού από τους γονείς του. Αλλάζοντας στάση οι γονείς, αλλάζει και το παιδί, αφού σε κάθε οικογένεια, υπάρχει αλληλεπίδραση των μελών της.

Vanessa Alexiou Βανεσσα Αλεξίου Ψυχολόγος Πειραιάς
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΖΕΥΓΟΥΣ
Η θεραπεία ζεύγους βοηθάει τους συντρόφους να αποκτήσουν και να συντηρήσουν μια υγιή, ικανοποιητική και συμμαχική σχέση αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα όπως την απιστία, την έλλειψη χρόνου για το ζευγάρι, την αναποτελεσματική επικοινωνία, την κακή επίλυση προβλημάτων, τα συναισθήματα πικρίας, εχθρότητας, θυμού και εκδικητικότητας, τις συχνές συγκρούσεις, την συναισθηματική απόσταση, την ανεπαρκή υποστήριξη του συντρόφου, τις σεξουαλικές διαφορές και δυσκολίες, την απουσία ενδιαφέροντος ή τρυφερότητας, κ.ά..

Ο στόχος του ειδικού με το ζευγάρι είναι η δημιουργία μιας σχέσης που θα καλύπτει τις ανάγκες και τις επιθυμίες και των δύο συντρόφων. Όταν όλες οι δίοδοι επικοινωνίας ανάμεσα στο ζευγάρι έχουν κλείσει, ο ειδικός αναλαμβάνει να παρέμβει, ώστε να αποκατασταθεί, σε πρώτη φάση, η επικοινωνία.

Επίσης, βοηθά τα άτομα να επισημάνουν και να καταλάβουν τις πηγές συγκρούσεών τους, να προσπαθήσουν να αναλύσουν τα καλά και κακά μέρη της σχέσης, καθώς και να εκπαιδευτούν σε δεξιότητες για την σταθεροποίησή της, με ανοιχτή επικοινωνία και έκφραση συναισθημάτων, χωρίς απειλές και εκφοβισμούς.