Χαμηλή αυτοεκτίμηση

Οι επιτυχίες σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, η σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους, οι ερωτικές μας σχέσεις εξαρτώνται σημαντικά από την εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας και την αυτοεκτίμησή μας. Το αίσθημα κατωτερότητας ή ανεπάρκειας και η αρνητική εικόνα εαυτού εμποδίζουν την προσωπική εξέλιξη του ατόμου και δημιουργούν προβλήματα στην προσωπική, διαπροσωπική και επαγγελματική ζωή.

Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία μπορεί να συμβάλλει στον εντοπισμό των αρνητικών σκέψεων του ατόμου και στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησής του με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικότητας του ατόμου, των σχέσεων με τους άλλους, της προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης και επιτυχίας.