Διαχείριση Χωρισμού

Ο χωρισμός συχνά είναι μια επώδυνη εμπειρία τόσο για το ίδιο το ζευγάρι όσο και για ολόκληρη την οικογένεια, στην περίπτωση που υπάρχουν παιδιά. Πολλές φορές ο χωρισμός εκλαμβάνεται ως απώλεια και η ψυχική επούλωση και επαναφορά της διάθεσης και της λειτουργικότητας περιλαμβάνει τα στάδια που αφορούν και τη διαχείριση πένθους, συγκεκριμένα την άρνηση, το θυμό, τη διαπραγμάτευση, την κατάθλιψη και τελικά την αποδοχή. Στην περίπτωση που το ζευγάρι έχει παιδιά η διαχείριση της νέας κατάστασης περιλαμβάνει και άλλες παραμέτρους που αφορούν την ορθή ενημέρωση και στήριξη των παιδιών.

Η ψυχολογική στήριξη του ατόμου ή/και των γονιών αλλά και η συμβουλευτική για ζητήματα όπως ο τρόπος ανακοίνωσης του χωρισμού, η συναισθηματική στήριξη των παιδιών και η κατανομή των νέων ρόλων μέσα στην οικογένεια είναι η λύση για την ορθή διαχείριση ενός χωρισμού.