Διαχείριση Πένθους

Ο καθένας κάποια στιγμή της ζωής του θα έρθει αντιμέτωπος με την απώλεια κάποιου σημαντικού ατόμου. Ο χωρισμός, η απώλεια εργασίας και άλλες επώδυνες καταστάσεις εκλαμβάνονται και βιώνονται, επίσης, ως απώλειες. Το πένθος είναι η φυσιολογική απόκριση στην επώδυνη αυτή εμπειρία, ωστόσο η διαχείρισή του δεν είναι πάντα εύκολη. Ο τρόπος που αντιμετωπίζει κάποιος την απώλεια εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως είναι η προσωπικότητά του, το είδος της απώλειας, οι ψυχικοί μηχανισμοί που διαθέτει.

Η ψυχική επούλωση της απώλειας γίνεται σταδιακά και περνά μέσα από συγκεκριμένα στάδια, την άρνηση, το θυμό, τη διαπραγμάτευση, την κατάθλιψη και τελικά την αποδοχή. Η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης κρίνεται συχνά αναγκαία όταν το άτομο δυσκολεύεται να αποδεχτεί την απώλεια.