Διαπροσωπικά Ζητήματα

Διλήμματα, δυσκολία στη λήψη απόφασης, κρίσιμες περίοδοι ζωής, προσωπικά προβλήματα, επαγγελματικές επιλογές και διαπροσωπικές σχέσεις κάνουν κύκλους και εμφανίζονται σε όλες τις περιόδους της ζωής μας. Κάποια από αυτά αντιμετωπίζονται εύκολα και κάποια άλλα δημιουργούν άγχος, στρες, προβληματισμός.

Ο ψυχολόγος μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση, επίλυση και διαχείριση αυτών των ζητημάτων τόσο μέσω της ψυχολογικής στήριξης και ενδυνάμωσης του ατόμου όσο και μέσω της συμβουλευτικής στις περιπτώσεις κρίσιμων ζητημάτων.